Reidar Blesvik

Sivilingeniør

Reidar Blesvik er utdanna ved Norges tekniske høgskule i Trondheim i 1982. Reidar har allsidig ingeniørbakgrunn, og han utfører både prosjektering og byggeleiing. Han har dei siste åra arbeida mest med VVA, ROS-analyser, ingeniørgeologi og skredfarevurderingar.

Mobil:

916 11 401

Epost:

rb@kon-sul.no