Hilke Ascheberg

Sivilarkitekt

Hilke Ascheberg har utdanning frå Universitety of Applied Sciencese and Arts i Buxtehude i Tyskland. Ho arbeidde 3 år som ingeniør og arkitekt i Tyskland før ho kom til Norge og starta som sivilarkitekt hjå Link Arkitekter i Stavanger. Dei siste 6 åra har ho arbeidd i Hjelmeland kommune som avdelingsingeniør. Hilke har fulgt sine prosjekter frå idestadiet til ferdig bygg. I tillegg til det arkitektoniske og bygningstekniske, har ho erfaring med søknadsprosessen, offentlege innkjøp og prosjektadministrasjon.

Mobil:

40623558

Epost:

ha@kon-sul.no