Jorunn Merete Rønnevik

Sivilingeniør

Jorunn Merete Rønnevik har Master i teknologi ved Bygg- og miljøteknikk på NTNU, Trondheim, og fordjupning i bygningsfysikk- og materialteknologi. Ho har sidan 2008 arbeidd som rådgjevar i Sweco Norge AS divisjon Vest i Bergen. Jorunn Merete har arbeidd med rehabilitering og bygningsfysikk, dvs. tilstandsvurderingar, miljøkartleggingar, vurdering av isolasjonsmengder, fukttekniske vurderingar og berekning av U-verdiar og kuldebruer. Dette både i eksisterande bygningar og ved generell prosjektering av nybygg . Rønnevik er sertifisert som BREEAM akkreditert profesjonell (AP) i regi av NGBC og har kurs i prosjektering av passivhus frå NTNU.

Mobil:

938 58 720

Epost:

jmr@kon-sul.no