Jaime Barber Pont

Sivilingeniør

Jaime Barber er utdanna sivilingeniør frå Universidad Politécnica de Valencia. Jaime har seks års erfaring frå to ulike ingeniørselskap i Spania og Brasil. Der arbeidde han med ulike prosjekter og byggjeleiing, blant anna veg-, vatn- og avløpsprosjekt. På grunn av sviktande arbeidsmarknad i Spania flyttet han i 2013 til Norge og er i dag fast tilsatt som sivilingeniør hjå oss i Kon-Sul AS. Her har han erfaring frå prosjektering av veg-, vatn- og avløpsprosjekter samt oppfølging av byggeplass.

Mobil:

488 53 949

Epost:

jbp@kon-sul.no