Inge Hoftun

Ingeniør bygg og anlegg

Ingeniør med hovudfagområde: byggjeteknikk, veg-, vatn- og avlaupsplanlegging, miljøteknikk og by- og regionalplanlegging. 20 års erfaring frå Suldal kommune, teknisk etat før han byrja i Kon-Sul i 1997.

Mobil:

916 91 961

Epost:

ih@kon-sul.no