Arne Espeland

Bygningsingeniør

Tilsett hjå Kon-Sul AS i 2012 der han har arbeidd med byggesaker, prosjektering, byggeleiing og planarbeid.

Mobil:

970 10 254

Epost:

ae@kon-sul.no