Anne Margrethe Myhre

Administrasjon/ DAK

Utdanna teknisk teiknar ved Manglerud vdg. skule i Oslo. Arbeidde med teikning og drift av datasystemer i 6 år i Oslo, før ho byrja i Kon-Sul AS i 1991. Anne Margrethe har kompetanse innaføre fagfelta teknisk teikning, arkivering, kontor og administrasjon og IT.

Mobil:

976 77 893

Epost:

amm@kon-sul.no