Mulighetsstudie, Einersneset, Sand

Einersneset på Sand er eit todelt område der eine delen er eit kaiområde med mange kryssande interesser, og den andre delen er eit bade- og friluftsområde.

Mulighetsstudien er også todelt, der den første delen innheld analyse og registeringar av element, delområde, material m.v. og siste delen inneheld planforslaget med plankart, illustrasjonar, møbleringsforslag m.v.