Reguleringsplanar

Reguleringsplanar omfattar både områdeplanar og detaljplanar. Me kan gjera alt gjennom heile planprosessen – frå varsling til vedtatt plan. Kon-Sul kan vera kontaktperson for innkomne merknader og media eller arrangera folkemøter. Me utviklar plandokument med omtale av planområdet, føresegner, plankart og lagar planar i SOSI-format.