VVA hyttefelt Mosnes

Utarbeidning av tekniske planar for hyttefelt, Hjelmeland

Kon-Sul AS har utarbeidd planar for veg, vatn og avløp for hyttefeltet på Mosnes i Hjelmeland.