Suldal Elverk

Energimerking av verkstad-lager, Sand

Bygget blei reist på 1960-talet i samband med trelasthandel. Suldal Elverk overtok bygningen og rehabiliterte den til verkstad og lager i 1989. Kon-Sul utførte energimerking på bygningen, som tilhøyrer kategorien lett industri.