Skredfarevurdering

Høgdebasseng, Skiftun i Hjelmeland

Kon-Sul vurderte skredfare knytt til eksisterande høgdebasseng på Skiftun, på oppdrag frå Hjelmeland kommune. Ved synfaring blei skredfaren kartlagt frå observasjonar av topografi, vegetasjon og urmassar samt laga terrenganalysar og utrekningar av potensielle utløpsdistansar for steinsprang.