Reinseanlegg Mosvatnet

Reinseanlegg for avløp og vassbehandlingsanlegg for drikkevatn.

Mosvatnet ligg vel 500 m.o.h i eit populært utfartsområde i Suldal kommune. Det er ein del eksisterende fritidsbebyggelse i området, og gjeldande reguleringsplan opnar for vidare utbygging. Det tidlegare reinseanlegget brann ned og Kommunen bygger opp att renseanlegg og vassbehandlingsanlegg. Området har vassforsyning frå grunnvassbrønn ca. 300 meter nordvest for reinseanlegget. Kapasiteten i vannbehandlingsanlegget må aukast og det må i tillegg byggast anlegg for alkalisering av råvatnet frå grunnvannsbrønnen. Det nye bygget inneheld avløpsreinseanlegg, personalrom, vassbehandling og eit offentleg toalett for plassen. I tillegg vil det bli etablert ein tømmestasjon for bubilar rett nord for bygget. Kon-Sul AS har har byggjeleiing på reinseanlegget.