Ras ved Suldalslågen

Overvaking og oppfølging

Etter at overskotsmasse blei tippa i eit område ved Suldalslågen på Sand, gjekk eit større kvikkleireras. Kon-Sul blei leigd inn av Suldal kommune til å koordinera gjennomføringa av grunnundersøkingane og arbeid med tiltak. Me er bindeleddet mellom ulike instansar som kommunen, grunneigarar og fylkesmannen.