Haakonsgaten 51/53

Rehabilitering, Sauda

Haakonsgaten 51/53 er eit leiligheitshus frå mellomkrigstid i Åbøbyen i Sauda. Arbeidarbustadene i Åbøbyen var tilknytta fabrikken ved Saudafjorden og er i dag SEFRAK-registrerte. Haakonsgaten 51/53 er nå industriarbeidarmuseum under Ryfylkemuseet. Bygningen har lekkasjeproblematikk i fasade og råteskade. På taket er fleire skifrar lause og ein antar at underliggande rekter og lekter er modne for utskifting. Byggherre er opptatt av at rehabiliteringa skal skje etter antikvariske retningslinjer, det vil blant anna seia at ein ikkje skiftar meir enn nødvendig. Material som blir skifta ut må ha same materialkvalitet og dimensjonar som eksisterande. Kon-Sul har utarbeidd konkuransegrunnlag, kontrahering av entreprenør og kontrakt.