Veg, vass- og avløpsteknikk

Veg, vass- og avløpsteknikk

Kon-Sul kan prosjektera og planleggja veg, vatn og avløp i alle fasar – frå skisse- og forprosjekt til detaljprosjekt. Me har lang erfaring med både private og kommunale anlegg.