Energivurdering

Energivurdering

Kon-Sul utfører energivurdering og energimerking. Me kan vurdera nødvendige isolasjonsmengder for å tilfredsstilla dagens energikrav. Me bereknar temperatur og fuktfordeling i bygningsdetaljar. Med utgangspunkt i energimerkeforskrifta hjelper Kon-Sul deg med energimerking av bustader for sal eller leige samt næringsbygg over 1000 kvadratmeter.