Ingeniørgeologi

Ingeniørgeologi

Ingeniørgeologiske undersøkingar og vurderingar er ein viktig del av alle typar prosjekt. Kon-Sul kan vurdera tilhøva rundt prosjektet i tidlegfase. Me kartlegg skredfare, stabilitet og grunnforhold.