Bygge- og prosjektleiing

Bygge- og prosjektleiing

Kontroll over kvalitet, kostnader og framdrift i prosjektet krev gode rutinar og verktøy for å styra og kontrollera gjennomføringa. Me har erfarne byggjeleiarar som følgjer opp og tek i vare byggherren sine interesser frå prosjekteringsfase til gjennomføringsprosessen på byggjeplassen.