Byggeteknisk prosjektering

Byggeteknisk prosjektering

Byggeteknisk prosjektering handlar m.a. om tekniske vurderingar og dimensjonering, og om teknisk beskrivelse av bygningar og bygningsmessige anlegg. Me kan stå for prosjektering og planlegging i alle fasar – frå skisse-/forprosjekt til detaljprosjekt.