Ingeniørtenester

 

Ingeniørtenestene våre femner stort, smått og breitt. Me gjer alt frå byggjeleiing på større prosjekt til tekniske teikningar og tilstandsrapportar. Me leverer reguleringsplanar, hentar inn anbod, sender byggjemelding eller får kontraktsforhandlingane i hamn.