Vinjar barnehage

Suldalsosen

Kjerstimoen barnehage vart bygd i 1992 med to avdelingar.

I 2011 hadde ein trong for meir plass, og det vart bygd eit tilbygg med to avdelingar til.

Kon-Sul AS har hatt prosjektering for begge byggetrinna.