Slamavskiljar Bogsund

Erfjord

Som oftast vil ein slamavskiljar vera gravd ned i jorda, og ein ser berre toppen av kummane på overflaten. Dette var ikkje mogeleg å få til i knausane i Bogsund, og ein måtte tenkja nytt.

Arkitekten vår teikna eit bygg som tydeleg er eit røft arbeidsbygg, men som likevel har fleire arkitektoniske kvalitetar og detaljer som vekker interesse.