Tilbygg Sand skule

Sand

Etter at nesten alle ungdomsskular i kommunen skulle samlast på Sand, måtte skulen utvidast. Eit nytt tilbygg for kunst, handverk og naturfag frigjorde areal i hovudbygget, som blei gjort om til klasserom. Kon-Sul prosjekterte tilbygget, som både speler på lag med og utfordrar hovudbygget.