Driftsbygning Førsvoll

Rennesøy

Heile garden Førsvoll er freda som eit kulturhistorisk anlegg.Den er ein svært god representant for den spesielle byggeskikken på Rennesøy med utstrekt bruk av tørrmurar i vegger og støttemurar. Murane er eit minne over eit fantastisk handverk turfta på lokale materialressursar tilpassa lokale klimatilhøve. Kon-Sul vart hyrt inn av Rennesøy kommune for å prosjektera gjenoppbygging av driftsbygningen på Førsvoll. Bygget vart sett opp i to etappar med tørrmur med doble vangar og stavkonstruksjon oppå.