Skule/barnehage

Fysiske omgjevnader og miljø er med på å påverka lærelyst, tryggleik, kreativitet og sosialt miljø. Me har erfaring med utforming av skular og barnehagar i tråd med pedagisiske idear og organisering.