Rehabilitering

Kon-Sul er bindeleddet mellom fortid og framtid, mellom bygningsvern, forskrifter og eigar sine behov. Me trur på vern gjennom bruk når eldre arkitektur skal oppgraderast for ny bruk. Kon-Sul si lange erfaring med rehabilitering av eldre hus er basert på byggeskikk, godt handverk, snedne løysingar og respekt for arkitektoniske kvalitetar.