Hytter

Hytta skal gi eit løft utover kvardagen, og vera med på å verkeleggjera draumen . Samstundes som ein ønskjer å leva det gode livet der, så vil ein også ha det praktisk og lettvint. Hytta må gi rom både for uforstyrra avslapping og sosialt samvær. Me har erfaring med utforming av hytter som er tilpassa menneske, tomt og økonomi.