Bustader

Bustaden og hytta gir rammene om livet og kvardagen. I utforminga av bustader og hytter er det såleis viktig å ta utgangspunkt i livet ein skal leva der. Kor er den gode uteplassen? Korleis er soltilhøva? Kva behov har dei som skal leva og bu her? Korleis skal bustaden/hytta utvikla seg over tid? Kva er dei økonomiske rammene. Me har erfaring med utforming av bustader og hytter som er tilpassa menneske, tomt og økonomi.