Andre bygningar

Diverse bygg og installasjonar

Mange prosjekt er små og enkle, men likevel viktige. Det gjeld mellom anna uthus, pumpehus, garasjar, naust og enkle påbygg. Vår haldning er at ingen prosjekt er for små, og me har god erfaring med slike sekundærbygg.