Me etablerer avdelingskontor i Sauda

Du treffer oss i Toppadalen 3, midt i Sauda sentrum.

Kontoret er ope måndag og fredag mellom kl. 08.00 og 15.00.

På kontoret treffer du Jorunn Merete Rønnevik og Arne Espeland. Dei er begge bygningsingeniørar, men me kvar sine spesialfelt. Og det desse to ikkje kan hjelpa med, sender dei vidare til hovudkontoret på Sand, der me har brei kompetanse inna mange ulike fagfelt.