Hauabjør 15, bustadhus

Ines og Mike Weisgerber

Kon-Sul er engasjert av Mike Weisgerber for å teikna og prosjektera ny bustad på Hauabjør i Suldalsosen. Huset har nå byrja å reisa seg. Me gledar oss til å realisere husdraumen deira.