Espen Vestbø sluttar hjå oss

Espen Vestbø sluttar som dagleg leiar og bygningsingeniør ved årsskiftet.

Han har fått ny jobb som dagleg leiar i Håkull og Ersland AS i Skjold.

Me takkar Espen for dei to åra me har fått nyta godt av hans administrative evner, pågangsmot og engasjement. Lukke til vidare i ny jobb!